SMS/MMSTIPS TIL 1963EPOST
INFO|ABONNEMENT|MIN SIDE
mandag 30. mars - 2015
30. mars - 2015
FiskeribladetFiskaren
LESERINNLEGG

Lær av klippfiskindustrien

Hvordan norsk hvitfisknæring skal bli mest mulig lønnsom er naturligvis ett av de store diskusjonstemaene i fiskerinæring. Klipp...

Forsker Finn-Arne Egeness, Nofima

Makrellstørjefisket – norsk fiskeripolitikk i et ausekar

Norsk fiskerihistorie er en historie om det som en gang var muligheter for mange har endt opp som privilegier for de få. Det er mange å...

Nils Petter Mikkelsen

Steruds trafikkregler

I FiskeribladetFiskaren 25. mars skriver Erik Sterud i Norske Lakseelver at regjeringen vil godta at hver tredje villaks kan dø for at oppdr...

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Vi gambler ikke med framtida for kysten!

Fagforbundet Troms er bekymret for fremtida til de nordnorske kystsamfunnene. Viktige avgjørelser skal tas i nærmeste fremtid, og alle...

Fagforbundet Troms
artikkelbilde27. FEBRUAR 2015Russerne forbereder for krig og konflikt

Putin samler detaljkunnskap om norskekysten

artikkelbilde27. FEBRUAR 2015Los Øistein Nilsen varslet norsk etteretning

PST-varsleren: - Jeg måtte si i fra

Fiskeribladet Fiskaren AS
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00
LESERBILDER