SMS/MMSTIPS TIL 1963EPOST
INFO|ABONNEMENT|MIN SIDE
fredag 27. mars - 2015
27. mars - 2015
FiskeribladetFiskaren
LESERINNLEGG

Vi gambler ikke med framtida for kysten!

Fagforbundet Troms er bekymret for fremtida til de nordnorske kystsamfunnene. Viktige avgjørelser skal tas i nærmeste fremtid, og alle...

Fagforbundet Troms

Et lite regnestykke om fiskekvoter brukt lokalt

I loven står det at fisken eies av folket. I Norge har ca 40 båter alene hele 122 trålkonsesjoner. Disse 40 båtene ...

Geir A. Iversen Formannskapsmedlem i Hasvik Formannskap

Et nytt kapittel i norsk havbruksnæring

Regjeringen fremmet nylig en stortingsmelding om havbruk. Det kan være starten på et nytt kapittel i norsk havbruk; Vekst i norsk lakse...

Elisabeth Røbekk Nørve Stortingsrepresentant, Høyre

Tveteråsutvalget - fiskeripolitikk i et lokalt perspektiv

Hvis jeg var blottet for empati m.h.t. kystens fiskeripolitikk, da ville jeg nok kanskje ha brukt de samme brillene som Tveteråsutvalget....

Gunn-Marie Fermann
Fiskeribladet Fiskaren AS
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00
LESERBILDER