Meny

 

 

SMS/MMSTIPS TIL 1963EPOST
INFO|ABONNEMENT|MIN SIDE
fredag 31. oktober - 2014
31. oktober - 2014
LESERINNLEGG

Forslag fra professorgruppe vil knekke mange kystsamfunn

Det såkalte Sjømatindustriutvalget ledet av professor Ragnar Tveterås har i mandat å foreta en gjennomgang av sjøma...

Hilmar Olav Sivertsen, styreleder Nordland Fylkes Fiskarlag

Forsvarets båndlegging av arealer i kystsoneplanleggingen

Det er nå igangsatt tre interkommunale kystsoneprosjekt i Troms for å planlegge bruken av kystsonen. Dis...

Knut Are Mortensen, kommunikasjonssjef Troms fylkeskommune

Hummerfiske

Ser av tidligere artikler at våre eksperter/forskere nå er ute med nye forslag/restriksjoner. Det er nå snakk om registrering a...

Olaf Svendsen, Lyngør
Flere »
artikkelbilde
VI MENER:

Sjømatrådet må våge å debattere seg selv

Norges Sjømatråd får gjennomgå for sin rolle som markedsfører av norsk fisk, men det virker som om rådet lukker øynene for kritikken som kommer.

VI MENER:

Deponi-idioti

Sjømatinteressene er svært kritisk til deponiplanene i fjorden, og det er etter vår mening helt på sin plass å stille spørsmål ved de forundersøkelsene som er gjort.

artikkelbildeNYHETER

Utsetter fristen for krav om bruk av AIS

artikkelbildeNYHETER

Kunne fått 100 000 mer for båten, men ville ha kvotene i hjemkommunen

Mener hver enkelt fisker må ta samfunnsansvar

artikkelbildeNYHETER

3.700 laks rømte i Sunnfjord

artikkelbildeNYHETER

Nordisk Råd vil hindre fiskerikonflikter

Norske delegater avviser forslaget

Fiskeribladet Fiskaren AS
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00