SMS/MMSTIPS TIL 1963EPOST
MIN SIDE
mandag 3. august - 2015
3. august - 2015
FiskeribladetFiskaren
» Bruk LIGHT-versjon
VI MENER

EØS-bidraget

Forrige uke ble det klart at Norge får bedret markedsadgangen for fisk til EU som følge av bidraget fra Norge til EU for EØS-avtalen.

Grobunn for vekst

De ferskeste tallene for hva sjømatnæringen betyr for Norge viser hvor viktig næringen er.

LESERINNLEGG

Turistfiske i Norge

Den nordre delen av kyst-Norge, spesielt området fra Lofoten til Nordkapp, har i senere år vært utsatt for det en må kalle ...

Tor Olsen - Bygdetulling, kverulant og forbannet fritidsfisker

NVG-sild saken og Pelagisk Dugnad.

Som sikkert de fleste bidragsytere til Pelagisk Dugnad har fått med seg, samarbeider nå organisasjonene våre i NVG-sild saken. Ha...

Reder og fisker Torfinn Gangstad

På vei mot målet

De siste årene har vi hatt vekst i sysselsettingen innen havbruk. Nå forenkler H-FrP-regjeringen lovverket ytterligere for å sikr...

Oskar Grimstad, Stortingsrepresentant, Frp
artikkelbildeNYHETERRedskapskonflikter i Barentshavet:

Teinefisker advarer mot regulering

- Ikke ulovlig å la teinene stå i to måneder

artikkelbildeNYHETERRiksantikvaren

Bruker nesten tolv millioner på vern av fiskebåter

Slik blir pengene fordelt.

artikkelbildeNYHETER

Slepte tråler 350 nautiske mil

Travel lørdag for Kystvakten.

artikkelbildeNYHETERFiskeridirektøren melder:

Gjenåpner torsk- og seifiske

artikkelbildeNYHETERFiskeridirektøren melder:

Øker uer-kvotene for trålerne

artikkelbildeNYHETERGaute Lauvåsvåg fikk sjeldne gjester i nota:

- Har aldri fått noe slikt før

artikkelbildeNYHETERSommerpraten

Fjelljenta som ble rognkjeksdronning

artikkelbildeFISKERI

Samboerpar leverte med glans på seifisket i nord

Fiskeribladet Fiskaren AS
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00