Meny

 

 

SMS/MMSTIPS TIL 1963EPOST
INFO|ABONNEMENT|MIN SIDE
fredag 25. april - 2014
25. april - 2014
NYHETER

Russisk valuta truer norsk fiskeeksport

Konsulent Christen Mordal mener at valutarisikoen er den største utfordringen i forhold til norsk fiskeeksport til Russland.

LESERINNLEGG

Vekst i oppdrettsnæringa og livskraftige kystsamfunn

Nylig ble 35 av disse konsesjonene tildelt til store- og små selskap langs kysten, og til flere aktører i Troms. Dette førte ti...

Sandra Borch, fylkestingsrepresentant og leder av næringskomiteen i Tr

Gjer som Marius!

Midt i beste sendetid. I godstolen hjå Anne. Marius viser fram torsken slik at heile landet får dårleg samvete for laurdagstacoen...

Øyvind A. Haram Informasjonssjef, FHL.

Hysereguleringene 2014

Jeg har driftet i ca 25 år med hyselinefiske på Finnmarka. Dette fisket har foregått fra sist i mai til i juli og av og til langt...

Kurt Roger Myklebust
Flere »
artikkelbildeFORSKNING

Forstår ikke norsk tobisforskning

Den danske fiskeriforskeren Claus Sparrevohn forstår ikke norsk tobisforskning og forvaltning. Han finner også det merkelig at ICES forslår størst kvote der det er minst fisk.

artikkelbildeNYHETER

Håper på laksetilstander i torskenæringen

"Ballstadøy" leverer store deler av torsken levende. Daglig leder Randolf Sørensen håper på laksetilstander i torskenæringen.

artikkelbildeNYHETER

Tror sms-varsling vil gi mer kontroll på kaikanten

Fisker Raymond Bjørkås fra Båtsfjord tror en sms-varsling av fangst før levering vil kunne løse litt opp i problemene knyttet til ukorrekt fangstdata på sluttseddel.

artikkelbildeNYHETER

Mener Aspaker må sikre korrekt fangstdata

Fiskerne og fiskekjøperne må ikke få ansvaret for å sikre korrekt fangstdata. Det ansvaret må fiskeriminister Elisabeth Aspaker ta selv, sier leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

artikkelbildeNYHETERDerfor kantet "Maria":

Besetningens opplæring var mangelfull

3.juli 2012 kantet arbeidsbåten "Maria" med en kvinne, hennes datter og fire hunder. Mangelfull kompetanse og risikohåndtering av mannskapet bidro vesentlig til ulykken.

artikkelbildeFISKERI

- Må være enighet bak strukturordningene

- Regjeringen må søke bred enighet bak strukturordningene de vil innføre i fiskeflåten, mener formann Jonny Lokøy i Pelagisk Forening.

artikkelbildeNYHETER

3500 tonn kolmule i en fangst

Nydoningen "Gitte Henning" fikk seg litt av en fangst på sin jomfrutur.

artikkelbildeNYHETER

Navnet på omkommet frigitt

Det var 35 år gamle Andrejs Golubins fra Latvia, som omkom i går, etter å ha falt i sjøen fra båt.

LEDIGE STILLINGER Flere »

Maskinkyndig garnfisker

Søknadsfrist: Snarest

artikkelbildeLEDER

Fangststart

Tradisjonen tro er nå alt klart for årets hvalfangstsesong.

LEDER

Arrogant makt?

Fiskerne i sør er oppgitt over restriksjonene de er underlagt i fiskeriene.

LEDER

Forkastelig med dumping av fisk

Er norske fiskere en gjeng med miljøkriminelle forbrytere som trikser med kvoter, mengde og kvalitet?

artikkelbildeNYHETER

Tidlig start på makrellen i sør

Bernhard Idsø har aldri opplevd å få makrell så tidlig som i år. Makrellen går for over 40 kroner kiloen og han har allerede tjent over 40 000 kroner.

NYHETER

Stenger Henningsværboksen

Fiske stoppes 27.april for fartøy mellom 11 og 15 meters største lengde.

NYHETER

Ministerbesøk på Epax

Fremtidspotensialet i den marine næringen var hovedtema da Erna Solberg og Monica Mæland besøkte bedriftene Epax og FMC Corporation i Ålesund

artikkelbildeNYHETER

Kan bli havnestreik

Det kan bli streik i norske havner etter at det onsdag ble brudd i lønnsforhandlingene.

NYHETER

Småfiskerne vil ha økt torskekvote

Norges fritids- og småfiskerforbund vil ha 1000 kilo mer torsk.

NYHETER

Sildefiske må vike for oppdrett

Eidisholmen ved Stamsund får oppdrettslokalitet til protest fra fiskerne.

artikkelbildeNYHETER

Frykter arbeidsplasser i Honningsvåg vil forsvinne

Hovedtillitsvalgt for Stafo kyst, Narve Leonardsen frykter Kystverkets regionkontor i Honningsvåg vil bli halvert.

FANGSTHvalfangst

- Utfordringene står i kø

I år skal fem flere båter enn i fjor delta i hvalfangsten, men antallet kjøpere er det samme.

NYHETER

Tatt med 63 kilo torskefilet

Utlendinger stoppet ved Kiviolompolo tollstasjon med for mye fisk.

artikkelbildeNYHETER

Innfører sms-varsling for innmelding av fangst

Båter under 15 meter må forhåndsinnmelde fangster via sms. - Dette vil møte motstand hos fiskerne.

NYHETER

Vil ha Riston-kvoten rettslig belyst

Hasvik Senterparti mistenker korrupsjon.

BÅTER

Lekker diesel i naturreservat

Kystverket frykter at den forliste båten "Chanko" lekker diesel.

artikkelbildeNYHETER

- Røkke ikler seg offerrollen

Trond Einar Olaussen og Roger Hansen i Kystaksjonen mener Røkke bløffer om anonyme drapstrusler.

NYHETER

Oppsving i kolmuleprisene

Nå som omlag 93 prosent av kolmulekvoten er oppfisket har prisene fått seg et lite oppsving.

artikkelbildePOLITIKKEkspedisjonssjef Vidar Landmark om makrellavtalen;

- Spørsmål hva som vil lønne seg for Norge

Norge er for ettergivende i forhold til andre nasjoner, mener fiskebåtrederne. - Hva vil lønne seg for Norge, spurte ekspedisjonssjef Vidar Landmark i Nærings- og fiskeridepartementet.

NYHETER

Lovpriser og slakter regjeringens forslag

Regjeringens nye forslag om å øke kvote og gi større mulighet for sammenslåing, hilses velkommen av Lars Olav Lie, daglig leder i Liegruppen Fiskeri. Pelagisk Forening går imot forslaget.

NYHETER

Fast i klypa om fiskejuks

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har sett seg grundig lei fiskejukset i næringen. Nå tar hun grep. Hun vil også fiskesmuglingen til livs.

artikkelbildeNYHETER

Unødvendig eller bra forslag?

Fiskarlaget Nord og Norges Kystfiskarlag er helt uenige i om regjeringens åpning for kjøp og salg av kvoter i den minste flåtegruppen er bra eller dårlig.

artikkelbildeNYHETER

Fisker i midten av 30-årene funnet omkommet

Fiskeren som ble funnet omkommet på sjøen ved Nord-Troms er en latvisk statsborger, opplyser politiet.

artikkelbildeFORSKNING

Dobler anslaget for makrellbestanden

Havforskernes beregninger av gytebestanden til makrell vil trolig ende på fem millioner tonn iår. En dobling fra anslaget i 2012. Fangstene kan overstige 1,5 million tonn.

artikkelbildeNYHETER

Tidenes beste for Lerøy Seafood Group

2013 går inn i historien som det beste året noen gang for Lerøy Seafood Group ASA, melder selskapet.

Fiskeribladet Fiskaren AS
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00
LESERBILDER