SMS/MMSTIPS TIL 1963EPOST
INFO|ABONNEMENT|MIN SIDE
fredag 27. mars - 2015
27. mars - 2015
FiskeribladetFiskaren
LESERINNLEGG

Steruds trafikkregler

I FiskeribladetFiskaren 25. mars skriver Erik Sterud i Norske Lakseelver at regjeringen vil godta at hver tredje villaks kan dø for at oppdr...

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Vi gambler ikke med framtida for kysten!

Fagforbundet Troms er bekymret for fremtida til de nordnorske kystsamfunnene. Viktige avgjørelser skal tas i nærmeste fremtid, og alle...

Fagforbundet Troms

Et lite regnestykke om fiskekvoter brukt lokalt

I loven står det at fisken eies av folket. I Norge har ca 40 båter alene hele 122 trålkonsesjoner. Disse 40 båtene ...

Geir A. Iversen Formannskapsmedlem i Hasvik Formannskap

Et nytt kapittel i norsk havbruksnæring

Regjeringen fremmet nylig en stortingsmelding om havbruk. Det kan være starten på et nytt kapittel i norsk havbruk; Vekst i norsk lakse...

Elisabeth Røbekk Nørve Stortingsrepresentant, Høyre
Fiskeribladet Fiskaren AS
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00
LESERBILDER